Về StayNow

StayNow là nền tảng công nghệ thông tin (CNTT) kết nối nhu cầu thuê dịch vụ lưu trú du lịch giữa: Bên cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch & Bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch.

Theo pháp luật địa phương nơi hoạt động, StayNow cam kết không cung cấp dịch vụ cho thuê nhà/dịch vụ lưu trú du lịch, mà chỉ hoạt động như một trung gian kết nối và cung cấp tiện ích CNTT cho các bên tham gia trên hệ thống StayNow.

Bên cung cấp dịch vụ lưu trú du lịch là bên chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê và quản lý cho thuê, đã đăng ký tài khoản trên StayNow, gọi là Host Partner.

Bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú du lịch thông qua StayNow, đã đăng ký tài khoản trên StayNow, gọi là Khách Hàng.

Thông tin liên hệ

Bộ phận hỗ trợ đối tác

Hotline: 0964.084.965(Mrs.Vân)

Hỗ trợ khách đặt phòng

Hotline: 0969.562.445(Mrs.Vân)